اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

Loading…

رژیم کاهش وزن و سایز ویرایش

این رژیم باکالری منفی (پایین) برای کسانی که اضافه وزن دارن یا میزان چربی اونا بالاس مناسبه.


هدف این رژیم کاهش وزن، سایز و میزان چربی‌ هست.


رژیم بر اساس بدن شما و فرمی که در مرحله بعدی کامل می‌کنین ارسال می‌شه.

 • 190,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم افزایش وزن و سایز

این رژیم با کالری مثبت (بالا) برای کسانی که وزن پایینی دارن و قصد افزایش وزن دارن مناسبه.

هدف این رژیم غذایی افزایش وزن و سایزه.

البته رژیم با تمرین میتونه به بهتر شدن فرم بدن در کنار افزایش سایز کمک کنه.

رژیم بر اساس بدن شما و فرمی که در مرحله بعدی کامل می‌کنین داده می‌شه.

 • 190,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم حفظ تناسب اندام

این رژیم برای کسایی که قصد تغییر وزن ندارن و سعی در حفظ تناسب اندام دارن مناسبه. به اصطلاح کالری تثبیت وزن گفته میشه.

 • 190,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم کاهش وزن و سایز گیاهخواری

این رژیم گیاهخواری (بدون گوشت، مرغ و ماهی) باکالری منفی (پایین) برای کسانی که اضافه وزن دارن یا میزان چربی اونا بالاس مناسبه.

هدف این رژیم کاهش وزن، سایز و میزان چربی‌ هست.

رژیم بر اساس بدن شما و فرمی که در مرحله بعدی کامل می‌کنین ارسال می‌شه.

 • 250,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم افزایش وزن و سایز گیاهخواری

این رژیم گیاهخواری (بدون گوشت، مرغ و ماهی) با کالری مثبت (بالا) برای کسانی که وزن پایینی دارن و قصد افزایش وزن دارن مناسبه.

هدف این رژیم غذایی افزایش وزن و سایزه.

البته رژیم با تمرین میتونه به بهتر شدن فرم بدن در کنار افزایش سایز کمک کنه.

رژیم بر اساس بدن شما و فرمی که در مرحله بعدی کامل می‌کنین داده می‌شه.

 • 250,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم افزایش وزن و سایز وگان

این رژیم وگان (بدون گوشت، مرغ، ماهی و محصولات حیوانی مثل لبنیات و تخم مرغ) با کالری مثبت (بالا) برای کسانی که وزن پایینی دارن و قصد افزایش وزن دارن مناسبه.

هدف این رژیم غذایی افزایش وزن و سایزه.

البته رژیم با تمرین میتونه به بهتر شدن فرم بدن در کنار افزایش سایز کمک کنه.

رژیم بر اساس بدن شما و فرمی که در مرحله بعدی کامل می‌کنین داده می‌شه.

 • 250,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم کاهش وزن و سایز وگان

این رژیم وگان (بدون گوشت، مرغ، ماهی و محصولات حیوانی مثل لبنیات و تخم مرغ) باکالری منفی (پایین) برای کسانی که اضافه وزن دارن یا میزان چربی اونا بالاس مناسبه.


هدف این رژیم کاهش وزن، سایز و میزان چربی‌ هست.


رژیم بر اساس بدن شما و فرمی که در مرحله بعدی کامل می‌کنین ارسال می‌شه.

 • 250,000 تومان
  4 هفته ای
توضیحات و خرید

رژیم ورزشکار حرفه‌ای

در حال حاضر این پکیج آماده نیست.