اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

درباره کیارش فتحی

کیارش مدرس فتحی مربی فیتنس درجه یک بین‌المللی و مدرس فدراسیون همگانی و چندین دوره بین‌المللی کراس‌فیت و تی‌آر‌ایکس رئیس کمیته تی‌آر‌‌ ایکس کشور

بیشتر ...