اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

پکیج 4 هفته ای

1,190,000 تومان

این پکیج شامل برنامه تمرین و تغذیه هست و تا ۴هفته از زمان ارسال برنامه، تیم کیافیت شما رو پشتیبانی میکنه

پکیج 8 هفته ای

2,090,000 تومان

این پکیج شامل برنامه تمرین و تغذیه هست و تا ۸هفته از زمان ارسال برنامه، تیم کیافیت شما رو پشتیبانی میکنه

پکیج 3 ماهه

2,790,000 تومان

این پکیج شامل برنامه تمرین و تغذیه هست و تا ۱۲هفته از زمان ارسال برنامه، تیم کیافیت شما رو پشتیبانی میکنه