اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

پکیج 4 هفته ای

3,190,000 تومان

پکیج 8 هفته ای

3,700,000 تومان

پکیج ۸هفته‌ای شامل برنامه‌ تمرین و تغذیه هست و هر هفته برنامه مختص خودشو داره

این پکیج شامل ۸هفته پشتیبانی هست.


پکیج 3 ماهه

5,700,000 تومان

پکیج ۳ ماهه  شامل برنامه‌ تمرین و تغذیه هست و هر هفته برنامه مختص خودشو داره

این پکیج شامل ۳ ماه  پشتیبانی هست.