اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

پکیج 4 هفته ای

3,000,000 تومان

این پکیج فقط شامل برنامه تمرین هست و تا ۴هفته از زمان ارسال برنامه مستقیم با خود من در ارتباط هستید، از طرفی میتونین هر هفته با ارسال مشخصات جدید برنامه رو عوض کنین تا شوک بیشتری به بدن وارد شه

پکیج 8 هفته ای

3,500,000 تومان

این پکیج فقط شامل برنامه تمرین هست و تا ۸هفته از زمان ارسال برنامه مستقیم با خود من در ارتباط هستید، از طرفی میتونین هر هفته با ارسال مشخصات جدید برنامه رو عوض کنین تا شوک بیشتری به بدن وارد شه